Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dotazník pre obyvateľov obce k vypracovaniu dokumentu

 22.09.2023

V zmysle zákona NR SR č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č.309/2014 Z.z. je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v PHSR VÚC, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce. Vypracovanie PHSR obce Bešeňov zabezpečuje obec pri uplatnení princípu partnerstva.

Pripravený je pre obyvateľov obce dotazník, aby mali možnosť vyjadriť sa k spracovaniu dokumentu.

Prosíme obyvateľov obce aby sa zapojili do vyplnenia dotazníka, kvôli  vypracovaniu Programu rozvoja obce Bešeňov.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC3o6Sc87HEnouxMRhdu28qaFyLk5Z9cUTPIEfnRP87mjLMQ/viewform

 

Ďakujeme za spoluprácu!Zoznam aktualít:

1 2 3 >