Elérhetőségek

Toto webové sídlo www.besenov.sk spravuje Obec Bešeňov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bešeňov 

Adresa:
Obec Bešeňov
č. 33
941 41 Bešeňov 

IČO: 00308790

Samosprávny kraj: Nitriansky 
Okres: Nové Zámky 
Región: Južný 
Počet obyvateľov: 1682 
Rozloha: 1710 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1075 

Všeobecné informácie: info@besenov.sk
Podateľňa: podatelna@besenov.sk
Starosta: starosta@besenov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@besenov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 356 487 121 

E-mail: sekretariat@besenova.sk

Kompetencie:
Obec Bešeňov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bešeňov je zriadený na Miestnom úrade vNové zámky 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk