Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Bešeňov sa nachádza v západnej časti Slovenska. Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy, 13 km juhovýchodne od Šurian. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 120 m. n. m. Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti.

Počet obyvateľov: 1 612
Región: Južný
Nadmorská výška: 120 m. n. m.
Okres: Nové Zámky
Územie celkom: 17,1 km²
Kraj: Nitriansky

Symboly

                    

               Erb obce                                  Vlajka obce                                          Pečať obce 


História

Pečenehovia (Bešeni) boli veľmi bojovný kmeň žijúci v Malej Ázii, so svojimi rýchlymi a nečakanými lúpežnými prepadmi spôsobovali veľké nepríjemnosti okolitým kmeňom. Počas bojových výprav Maďarov napádali ich usadlosti, ktoré zostali bez mužskej ochrany a všetko spustošili. Keď sa starí Maďari a s nimi spriaznené kmene začali sťahovať na západ, Bešeni sa tiež pridružili ako nepríjemní hostia. Počas celej púti napádali sťahujúce sa kmene, lenže priveľa bojov, a náročná cesta oslabili aj ich kmeň. Maďari ich nakoniec po usadení sa v Karpatskej kotline roztrúsili po celej krajine. Tak sa dostali aj do týchto končín na dvorský kráľovský majetok. Museli sa usadiť na jednom mieste a zaoberať sa poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

Obec Bešeňov leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy. V obci sú významné archeologické lokality, v písomných prameňoch sa prvýkrát spomína ako zem kráľovských dvorníkov v roku 1075, keď jej časť dostalo opátstvo v Hronskom Beňadiku. V roku 1395 prešla obec celá do vlastníctva opátstva, po jeho zániku v roku 1565 do vlastníctva ostrihomskej kapituly.  V roku 1608 bola poplatná Turkom, v roku 1601 mala 17 domov, v roku 1720 – 34 daňovníkov, v roku 1828 – 143 domov a 1005 obyvateľov.

Obec bola začlenená počas monarchie a prvej ČSR do bývalej Tekovskej župy, po roku 1945 do roku 1960 do okresu Šurany a od roku 1960 do okresu Nové Zámky.

Staré názvy obce:

  • 1075 – Villa Hudwordiensium Bissenorum
  • 1209 – Bescene
  • 1214 – Beseneu
  • 1262 – Besseneu
  • 1773 – Bessenow – Zsitvabesenyő
  • 1920 – Bešeňov – Zsitvabesenyő

Názvy jednotlivých častí dediny:

  • Új velág, Törökdomb, Hídak, Gurgyal, Kertek alja, Fővég, Oncsa

Vedľa dediny v 11. – 13. storočí viedla tzv. cesta Via Salina /Soľná cesta/, ktorá viedla z Wieliczkova do Ostrihomu, na ktorej vozili soľ. Soľné kocky boli v stredoveku platobným prostriedkom.

Os dediny tvorí cesta, ktorá vedie z Dvorov nad Žitavou do Veľkých Loviec a do Dolného Ohaja. Rieka Žitava tečie takmer paralelne s hlavne s hlavnou cestou. Obec má hromadnú cestnú zástavbu.