Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Objednávka germicídnych žiaričov do MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Nexa s.r.o.
1507.18 €
objednávka na jednorazové ochranné rúška Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Vianoce LED s.r.o.
0.00 €
objednávka na vykonanie odborných prehliadok výťahu v ZŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Juraj Horník
100.00 €
Objednávka na čistenie odpad. vôd Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
0.00 €
Prenájom mobilného WC Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WC partner s.r.o.
72.00 €
Objednávka vysokozdvižnej plošiny Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Objednávka digitalizácie cintorína Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Objednávka vchodových dverí v MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DEWIND s.r.o.
3883.92 €
Objednávka na nájazd na kočíky, madlá Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: H+H STEEL, s.r.o.
955.20 €
Objednávka smažiacej panvice BGT Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ARC International, s.r.o.
418.00 €
Objednávka na výrub drevín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Tomáš Sokoliar
2000.00 €
Prenájom mobilného WC Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WC partner s.r.o.
0.00 €
Objednávka na digitalizáciu cintorína Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MADE spol. s r.o.
0.00 €
Objednávka na ozvučenie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ferenczi Kornél
0.00 €
Objednávka na vypracovanie registr.poriadku a plánu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
250.00 €
Šikmá fotografia obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Národná geograficko informačná s.r.o.
99.00 €
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
0.00 €
Objednávka vozíka na vence na cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pavol Kováč
480.00 €
Objednávka na zimnú údržbu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0.00 €
Objednávka na požiarne zásahové hadice Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PYROTEX, s.r.o.
374.40 €
objednávka - vyraďovacie konanie reg. záznamov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MARWELL -Ing. Pavol Tallo
2280.00 €
objednávka na zabezp. zvukovej techniky na obecný deň Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ferenczi Kornél
0.00 €
Objednávka na rýchlorozkladací stan Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MUTTON s.r.o.
1230.00 €
Objednávka na materiál Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ELV PRODUKT, a.s.
579.60 €
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadových vôd zo žúmp Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
0.00 €
Objednávka na nerezové pracovné stoly Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GASTRO HALL, s.r.o.
1936.80 €
Objednávka detského ihriska - MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Jozef Kliský,akad.sochár
0.00 €
Objednávka autobusovej prepravy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ARRIVA Nové Zámky a.s.
90.00 €
geologický prieskum pre účely proj. dok. na stavbu ČOV Bešeňov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GEO - Komárno s.r.o.
912.00 €
Kolmá fotografia obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Národná geograficko informačná s.r.o.
299.00 €
Projektová dokumentácia na stavbu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ladislav Száraz - ALCATO
240.00 €
Objednávka na územný plán Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AUREX, spol.s.r.o.
1440.00 €
Objednávka na kúltúrne podujatie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Szabó Ján
0.00 €
Objednávka na rýchlo rozkladací nožnicový stan Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MUTTON s.r.o.
960.00 €
Objednávka na hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
161.00 €
Objednávka VO - výber zodpovedného projektanta, výber dodávateľa Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Epic Partner, a.s.
720.00 €
objednávka na ochranné siete bezuzlové 4 mm Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Firma Košík - siete, s.r.o.
425.00 €
Objednávka na servisné práce - výmena akumulátorov rozhlasu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Forte Acoustic, spol.s.r.o.
1038.80 €
objednávka na žalúzie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: DEWIND s.r.o.
479.64 €
Objednávka - mimoškolská vzdelávacia činnosť, vyučovanie tanca pre žiakov na obd. I.polrok 2017 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Katalin Méhes
67.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
0.00 €
Objednávka - nadstavce na reg. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
48.48 €
objednávka na stoly a stoličky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
652.69 €
objednávka na stoly a stoličky Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: INSGRAF, s.r.o.
1800.08 €
hutnenie drte pod spevnenú plochu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
0.00 €
objednávka svahových tvárníc Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: HOLD, spol.s.r.o.
230.40 €
znalecký posudok na stanovenie hodnoty nehnuteľnosti Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Zuzana Vadkertiová
0.00 €
Objednávka smaltovaných tabuliek súp. č. Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SMALTOVŇA s.r.o.
0.00 €
Objednávka betónovej zmesi Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ONYX s.r.o.
0.00 €
valcovanie drte na spevnej ploche Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.
0.00 €
Hospodárske potreby Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Hospodárske potreby
0.00 €
inžinierskogeologický prieskum Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: GEO, spol. s r.o.
600.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Aquaplan, s.r.o.
269.82 €
Objednávka - dopravné zrkadlá Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
0.00 €
Drvenie stavebného odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Prospect, spol. s r.o.
0.00 €
Objednávka- MY regionálne noviny Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PETIT PRESS
250.20 €
Objednávka odborných služieb VO pre komoditu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Obstarávacie trhovisko Slovenska
507.00 €
Objednávka odborných služieb VO pre komoditu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Obstarávacie trhovisko Slovenska
981.60 €
Objednávka - technická pomoc pri uvedení do systému EKS Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOODIS spol. s.r.o.
360.00 €
Objednávka - stavebný materiál na opravu chodníkov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: STAVEG s.r.o.
2662.13 €
Objednávka zariadenia Grenn Good do ŠJ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: JRK Waste Management, s.r.o.
1078.80 €
Objednávka - údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
0.00 €
Svetelný vodič Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ORGECO spol. s.r.o.
0.00 €
Objednávka svetelných vodičov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ORGECO spol. s.r.o.
0.00 €
Montáž prístrešku pred vchod Zdravotného strediska Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SONEZ Kovkar, spol.s.r.o.
2382.00 €
Oprava podláh Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ondrej Lehocký-LINOSTICK
1197.20 €
Revízia elektrických zariadení Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TOMLUX, s.r.o.
720.00 €
Objednávka dodávky a montáže brány na cintorín Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pavol Kováč
996.00 €
Objednávka školského nábytku Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Dortun s.r.o.
902.40 €
Objednávka skrinky do MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MASK DISTRIBUCIA, s.r.o.
1176.00 €
Celoročný servis vozidla Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Porsche Inter Auto
0.00 €
Objednávka školského nábytku vrátane dopravy Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Dortun s.r.o.
1059.62 €
Výspravka výtlkov na miestnych komunikáciach Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
2257.92 €