Ez a weboldal cookie technológiát használ. A sütikről további információt a weboldal Sütik részében talál.

Több
 

Pályázati kiírások és közbeszerzések

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: "Rekonštrukcia domu smútku" v obci Bešeňov
    VÝZVA ( kliknite sem )
    • Príloha č. 1 Projekt - Rekonštrukcia domu smútku -  vo formáte PDF ( kliknite sem )
    • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte PDF ( kliknite sem )
    • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte excel ( kliknite sem )
    • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte PDF ( kliknite sem )
    • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte word ( kliknite sem )
    Výzva zverejnená dňa: 14.8.2019
    Lehota na predkladanie ponúk: 30.8.2019 do 12:00 hod.

    Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: "Rekonštrukcia domu smútku" v obci Bešeňov - opakované verejné obstarávanie

    VÝZVA ( kliknite sem )
    • Príloha č. 1 Projekt - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte PDF ( kliknite sem )
    • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte excel ( kliknite sem )
    • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte word ( kliknite sem )
    • Príloha č. 4 Vzor čestných vyhlásení - vo formáte word ( kliknite sem )
    Výzva zverejnená dňa: 3.9.2019
    Lehota na predkladanie ponúk: 16.9.2019 do 9:00 hod.