Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekt: Bešeňov, rekonštrukcia chodníka pre chodcov v ulici Onča

 30.05.2023

Bešeňov, rekonštrukcia chodníka pre chodcov v ulici Onča

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť dopravy, zjednodušiť dostupnosť obce a posilniť bezpečnosť chodcov prostredníctvom rekonštrukcie chodníka o celkovej dĺžke 178 metrov. Projekt tak dopomôže k celkovej segregácii pešej dopravy, ku skvalitneniu estetického vzhľadu obce, a najmä k väčšiemu komfortu pešieho pohybu. Zároveň prispejeme k zvýšeniu atraktivity a k zlepšeniu kvality života obyvateľov vo vidieckej oblasti v rámci obce Bešeňov nachádzajúcej sa na území MAS – Dvory a okolie.

Popis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia chodníka v ulici Onča, ktorý bol v nebezpečnom stave. Aktivity projektu spočívajú v rekonštrukcii existujúceho chodníka v obci Bešeňov. Pôjde o nevyhnutné stavebné práce súvisiace s projektom – zemné práce a spevnenie plôch, odstránenie krytu, rozobratie obrúb a vybúranie lôžka, odkopávku a prekopávku, vodorovné premiestnenie výkopku, zhutnenie podložia, prípravu podkladu, dodanie a kladenie betónovej zámkovej dlažby (kladenie spolu 253,47 m2), dopiľovanie bet. zámk. dlažby, prípravu lôžka pod obrubníky a osadenie obrubníkov, odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným.

Realizáciou projektu prispejeme k zaisteniu vyššej bezpečnosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách, k zvýšeniu kvality povrchov peších trás a chodníkov, k rozvoju dopravnej infraštruktúry obce Bešeňov.

Obec Bešeňov získala finančný príspevok vo výške 27 520,64 €.

Tento projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Zoznam aktualít:

1 2 3 >