Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Úradná tabuľa archív

 03.03.2020

Zverejnené uploads - Közzétett dokumentumok
Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňa 11.10.2016 "Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK 2016 - 2022"
Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zmeny č. 2 ÚPN O Bešeňov - zverejnené dňa 10.1.2017
NÁKUP HNUTEĽNÝCH VECÍ NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU - opis projektu.
Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb v obci Bešeňov - zverejnené pred schválením OZ dňa 19.4.2018
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Skladová hala s administratívou - novostavba" miesto stavby k.ú. Bešeňov parc. č. 812/2, 812/6-10, 812/46, 812/49, 812/50. Zverejnené dňa 31.7.2019
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - zverejnené dňa 2.10.2019
Informácia pre verejnosť - Plán udržateľnej mobility NSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - zverejnené dňa 8.11.2019
Zverejnenie schváleného rozpočtu obce Bešeňov na roky 2020, 2021, 2022
Obec Bešeňov v súlade s §14, ods. 5 zák. 24/2006 Z.z. zverejňuje dňom 22.1.2020 Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu - "Regionálny plán udržateľnej mobility NSK" na dobu 15 dní
Zverejnenie schválenéj zmeny rozpočtu č. 1 obce Bešeňov na rok 2020
Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán obce Dvory nad Žitavou" - zverejnené dňa 10.2.2020
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019


Zoznam článkov: