Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

Starosta

Község polgármestere:  Ing. Gabriel Timoranský
Polgármester helyettes: Štefan Hruška

ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA - KÉPVISELŐ TESTÜLET TAGJAI: 

  • Štefan Hruška - zástupca starostu - alpolgármester
  • Mgr. Boris Deszát
  • Mária Deszátová
  • Erik Hajdú
  • Matej Bukai
  • Judita Boldizsárová
  • MUDr. Gergely Erdei
  • Patrik Ivan
  • Zoltán Timoránsky

Trhový deň – štvrtok - Piaci nap – csütörtök
Vyhlasovacie hodiny – Hirdetési időpontok:
8:30,   11:30,   13:30,   15:00
Obecná knižnica otváracie hodiny – Községi könyvtár nyitvatartás:
Utorok – Kedd             13:00 – 15:30

PRACOVNÍCI  OBECNÉHO  ÚRADU - KÖZSÉGI HIVATAL ALKALMAZOTTAI:

Katarína Kukanová – matrika, dane a poplatky, pokladňa, overovanie listín a podpisov / anyakönyvvezető, helyi adók és illetékek, pénztár, irat- és aláírás hitelesítés

Mgr. Iveta Szolárová - účtovníctvo, rozpočet, školstvo / számvitel, költségvetés, iskolaügy

Beáta Juríková - fakturácia, majetok, nakladanie s odpadmi, nájomné, zverejňovanie listín / számlák vezetése, vagyonnyilvántartás, hulladék gazdálkodás, bérleti szerződések

Darina Baloghová – personalistka, mzdy, vedenie cintorína / személyzeti ügyintéző, bérelszámolás, temető nyilvántartás

Mária Pileková  – evidencia obyvateľstva, register adries, podateľňa, overovanie listín a podpisov, knižnica, obecný rozhlas / lakcím és népesség nyilvántartás, iktató, irat- és aláírás hitelesítés, könyvtár vezetése, községi hangosbemondó

Mgr. Štefan Tóth  - hlavný kontrolór / főellenőr

Štvrtok – Csütörtök     13:00 – 15:30