Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Samospráva

STAROSTA

Starosta obce:  Mgr. Štefan Šimko
Zástupca starostu: Ing. Rudolf Gubó

ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA: 

  • MUDr. Gergely Erdei
  • PharmDr. Denisa Gallová
  • Mgr. Evelyn Tomová
  • Ing. Rudolf Gubó
  • Mgr. Kornélia Bujalková
  • Patrik Ivan
  • Mária Deszátová
  • Bc. Nora Borgulová
  • Mária Halászová

ZAMESTNANCI  OBECNÉHO  ÚRADU:

Katarína Kukanová – matrika, dane a poplatky, pokladňa, overovanie listín a podpisov

Mgr. Iveta Szolárová - účtovníctvo, rozpočet, školstvo 

Bc. Beáta Juríková - fakturácia, majetok, nakladanie s odpadmi, nájomné, zverejňovanie listín 

Bc. Darina Baloghová – personalistka, mzdy, vedenie cintorína

Mária Pileková  – evidencia obyvateľstva, register adries, podateľňa, overovanie listín a podpisov, knižnica, obecný rozhlas 

Mgr. Štefan Tóth  - hlavný kontrolór 


Trhový deň – štvrtok 

Vyhlasovacie hodiny:
8:30,   11:30,   13:30,   15:00

Obecná knižnica otváracie hodiny:
Utorok             13:00 – 15:30