Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Územný plán

Územný plán obce Bešeňov schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Bešeňov, uznesením č. 17/180309, dňa 18.3.2009.

ÚP Bešeňov text

ÚP Bešeňov záväzná časť text

Funkčná a priestorová regulácia výkres

Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia výkres


Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Bešeňov schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bešeňov na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva, uznesením č. 75, zo dňa 9.2.2012. 

ÚP Bešeňov - zmeny a doplnky č. 1 - text

ÚP Bešeňov záväzná časť - zmeny a doplnky č. 1 - text

Funkčná a priestorová regulácia - vrátane zmien a doplnkov č. 1 -  výkresKomplexný urbanistický návrh zastavaného územia - vrátane zmien a doplnkov č. 1 - výkres


Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Bešeňov, ktoré budú predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce Bešeňov na 16. zasadnutí OZ dňa 28.6.2017

ÚP Bešeňov - v znení doplnkov č. 1 a doplnkov č. 2 ( úplné znenie ) - text

ÚP Bešeňov záväzná časť - v znení doplnkov č. 1 a doplnkov č. 2 ( úplné znenie ) - text

ÚP Bešeňov záväzná časť, zoznam regulačných jednotiek - v znení doplnkov č. 1 a doplnkov č. 2 ( úplné znenie ) - text

Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia - v znení doplnkov č. 1 a doplnkov č. 2 ( úplné znenie ) - grafika

Návrh funkčnej a priestorovej regulácie - v znení dodatkov č. 1 a dodatkov č. 2 ( úplné znenie ) - grafika

Návrh technického vybavenia, voda, kanalizácia - v znení dodatkov č. 1 a dodatkov č. 2 ( úplné znenie ) - grafika


Oznámenie o strategickom dokumente - zverejnenie oznámenia - vyvesené dňa 19.1.2017 KLIKNITE SEM

Oznámenie o začatí prerokovania - Návrhu zmeny č. 2 ÚPN O Bešeňov - zverejnené 10.1.2017 KLIKNITE SEM

Obstarávanie zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Bešeňov

1. Oznámenie o strategickom dokumente - zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 kliknite sem

2. Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Bešeňov

2.1. Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 kliknite sem

2.2. Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016, záväzná časť kliknite sem

2.3. Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016, záväzná časť zoznam regulačných jednotiek kliknite sem

2.3a Legenda - zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 Kliknite sem

2.3b Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN -O Bešeňov - rok 2016 - náložka komplexného urbanistického návrhu Kliknite sem

2.3c Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - pôvodné znenie komplexného urbanistického návrhu kliknite sem

2.3d Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - súhrnné znenie komplexného urbanistického návrhu kliknite sem

2.4a Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - legenda návrhu funkčnej a priestorovej regulácie kliknite sem

2.4b Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - náložka návrhu funkčnej a priestorovej regulácie kliknite sem

2.4c Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - pôvodné znenie návrhu funkčnej a priestorovej regulácie kliknite sem

2.4d Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - súhrnné znenie návrhu funkčnej a priestorovej regulácie kliknite sem

2.6aa Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - legenda návrhu technickej vybavenosti voda, kanalizácia kliknite sem

2.6ab Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - náložka návrhu technickej vybavenosti voda, kanalizácia kliknite sem

2.6ac Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - pôvodné znenie návrhu technickej vybavenosti voda, kanalizácia kliknite sem

2.6ad Zmeny a doplnky č. 2 SÚPN - O Bešeňov - rok 2016 - súhrnné znenie návrhu technickej vybavenosti voda, kanalizácia kliknite sem

3. Hodnotenie zdravotných rizík v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa vyhlášky MZ SR č. 233/2014 Z.z.  - ČOV Bešeňov ku zmene územného plánu obce Bešeňov  kliknite sem