Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: "Rekonštrukcia domu smútku" v obci Bešeňov
VÝZVA ( kliknite sem )
  • Príloha č. 1 Projekt - Rekonštrukcia domu smútku -  vo formáte PDF ( kliknite sem )
  • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte PDF ( kliknite sem )
  • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte excel ( kliknite sem )
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte PDF ( kliknite sem )
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte word ( kliknite sem )
Výzva zverejnená dňa: 14.8.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 30.8.2019 do 12:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky: "Rekonštrukcia domu smútku" v obci Bešeňov - opakované verejné obstarávanie

VÝZVA ( kliknite sem )
  • Príloha č. 1 Projekt - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte PDF ( kliknite sem )
  • Príloha č. 2 Výkaz výmer - Rekonštrukcia domu smútku - vo formáte excel ( kliknite sem )
  • Príloha č. 3 Zmluva o dielo - vo formáte word ( kliknite sem )
  • Príloha č. 4 Vzor čestných vyhlásení - vo formáte word ( kliknite sem )
Výzva zverejnená dňa: 3.9.2019
Lehota na predkladanie ponúk: 16.9.2019 do 9:00 hod.