Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Odvolanie - Zákaz využívania lesov verejnosťou

 26.07.2022

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 56 ods.1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) Zákona o lesoch v zmysle § 30 ods. 4 Zákona o lesoch od 01.08.2022 odvoláva rozhodnutie o zákaze využívania lesov v okrese Nové Zámky. Ďalšie informácie môžete prečítať TU


Zoznam aktualít: