Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Západoslovenská distribučná, a.s. - výzva

 21.11.2023

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S. VYZÝVA

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sieti na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len vlastnikov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribčnej a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2024.

Uvedené sa netýka takých stavov, kde pri nadzemných vedeniach je porast alebo konáre vzdialené od vodičov menej ako 2 m. V takýchto prípadoch je orez potrebné vykonať zo strany vlastníka ihneď.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpi na dotknuté pozemky.

  Ďalšie informácie môžete prečítať tu: kliknite sem


Zoznam aktualít:

1 2 3 >