Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zber kuchynského odpadu

 26.01.2021

Vážení občania,

od 1.1.2021 podľa platných zákonov musia obce zabezpečiť zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského biologického odpadu. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, musíme od 1.1.2021 separovať a následne kompostovať, alebo odvážať na ďalšie spracovanie. Jedná sa o nasledovný odpad: všetky tuhé kuchynské odpady  rastlinného pôvodu teda napríklad zvyšky zeleniny, ovocia, zvyšky z kávy a čaju, škrupiny z vajec, nespotrebované pekárenské výrobky, cestoviny. Tieto odpady nemôžu obsahovať tekuté zložky potravinového odpadu z kuchýň, napr. použité jedlé oleje, tuky, polievky atď.  a nespotrebované potraviny živočíšneho pôvodu. Tieto biologicky rozložiteľné odpady nedávajte do veľkej kukanádoby, lebo firma Brantner neodvezie komunálny odpad, keď v nádobách bude biologicky rozložiteľný  odpad.,

Obecný úrad bude doručovať do každej domácnosti 10 litrovú nádobu na kuchynský biologický odpad. Žiadame Vás aby ste kuchynský odpad triedili do tejto nádoby. Vytriedený kuchynský bioodpad môžete odovzdať na zbernom dvore obce Bešeňov podľa otváracích hodín. T.j.: utorok: 08:00 – 15:00 hod., streda: 08:00-15:00 (od marca do novembra do 17:00 hod.), sobota: 08:00-12:00 hod.

Za pochopenie Ďakujeme!Zoznam aktualít:

1 2 3 >