Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 781)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2992022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bešeňov Odb.: Poľovné združenie Bešeňov
Dod.: Obec Bešeňov
600 €
ORP/ZO/2019/84 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
13 127 €
26092022 Nájomná zmluva 8 b.j. - byt č. 6 Odb.: Ján Boťanský - Terézia Boťanská
Dod.: Obec Bešeňov
0 €
20220912 Kúpna zmluva za nehnuteľnosť Odb.: Jana Priszticsová
Dod.: Obec Bešeňov
28 €
R2022/2136 Zmluva o dielo - zabezpečenie externého manažmentu k projektu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO
790 €
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/04933/001 získanie súhlasu na použitie chránených hudobných diel Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam
0 €
9410177758 Zmluva o združenej dodávke elektriny - 8 b.j. byt č. 4 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
Rámcová zmluva č. 098/2022 Dodávka tovaru - ovocia, zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: OVD - ovocinárske družstvo
0 €
122212518 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o účinkovaní vystúpenie speváčky Sissi - Sláger TV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Silvia Oravec
550 €
1462022 Zmluva o poskytnutí dot. z rozpočtu obce Bešeňov r. 2022 Odb.: Csemadok - ZO Bešeňov
Dod.: Obec Bešeňov
1 000 €
Zmluva o dodávke plynu - e.č. 9107084642 združená dodávka plynu na č.d. 591, byt č. 4 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
0.19 €
č. 4-2/2018 Dodatok č. 4 k zmluve odielo č. 2/2018 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
20 776.42 €
9410126205 Zmluva o združenej dodávke elektriny - ČOV Bešeňov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ZSE Energia, a.s.
0 €
252022 Dodatok č. 20 o zradení spol. stavebného úradu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Mesto Nové Zámky
3 200 €
Kúpna zmluva uzatvorená podľa par. 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka predaj pozemku Odb.: Kristián Kecskés
Dod.: Obec Bešeňov
248.50 €
Nájomná zmluva 8.b.j. - byt č. 2 Nájomná zmluva 8.b.j. - byt č. 2 Odb.: Nagyová Terézia
Dod.: Obec Bešeňov
100.60 €
51/2022 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Alžbeta Szolárová
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
43/2022 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Otília Timoranská
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
41/2022 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Krištof Timoranský
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
Generované portálom Uradne.sk