Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 898)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - webstránka obce Zmluva o spracúvaní osobných údajov - webstránka obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
0 €
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - webstránka obce Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - webstránka obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
0 €
14812023 Zmluva o poskytovaní dotácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 029 poskytnutie finančnej podpory pre školu z prostriedkov Eur.soc. fondu - "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
Kúpna zmluva - Z. Vaszková odpredaj pozemku do vlastníctva kupujúceho Odb.: Zuzana Vaszková
Dod.: Obec Bešeňov
707 €
Nájomná zmluva - nehnuteľnosť, zast. plocha a nádvorie nájom nehnuteľnosti - zast. plocha a nádvorie na vybudovanie zmrzlinového stánku Odb.: Ahmet Abdulai
Dod.: Obec Bešeňov
600 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. 70203/2023 Odvoz a zneškodnenie média - kal z ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na základe VZN obce Bešeňov č. 1/2011 v roku 2023 ustanovenie pôvodnej zmluvy sa mení a dopĺňa Odb.: ŠK Bešeňov
Dod.: Obec Bešeňov
1 800 €
Príkazná zmluva č. 05/VO/08/2023/PL-KSVO spoločné verejné obstarávanie na dodávku tovaru - zemný plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOMUNAL SERVIS - VO s.r.o.
300 €
38/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Juliana Kollárova
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
2072023 Zmluva o zapbepečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR - PACK, a.s.
Dod.: Obec Bešeňov
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 19.7.2023 - Bartal R. Gubóová K. prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Bartal R. a Gubóová K.
8 420.01 €
48/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Barbora Bernáthová
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
47/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Eva Szolárová
Dod.: Obec Bešeňov
8 €
46/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Margita Slováková
Dod.: Obec Bešeňov
21 €
45/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: František Lenčéš
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
44/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Takáč Ladislav
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
42/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Hencová Anna
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
41/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Hencová Anna
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
40/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Köbölová Mária
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
Generované portálom Uradne.sk