Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 708)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27122021 Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu Odb.: Packeta Slovakia s. r. o.
Dod.: Obec Bešeňov
1 €
E324 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Environmentálny fond
263204 €
Poistenie majetku 11-416771 Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Union poisťovňa, a.s.
1794.28 €
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 11.11.2021 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oľga Stejskalová
0 €
13122021 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: BIO energie s.r.o.
0 €
Kúpna zmluva - pozemok kúpa pozemkov od predávajúcej Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Oľga Stejskalová
4886.76 €
309070Z604 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21777.1 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O2.2.20150011 zmena ustanovenia Zmluvy o dielo Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovanet, a.s.
21102021 Kúpna zmluva za nehnuteľnosť Odb.: Marián Ladunga
Dod.: Obec Bešeňov
206.5 €
14102021/2 Kúpna zmluva za nehnuteľnosť Odb.: AGROPROFIT BESENOV a.s.
Dod.: Obec Bešeňov
3937.6 €
14102021 Kúpna zmluva za nehnuteľnosť Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: AGROPROFIT Bešeňov, a. s.
3934.63 €
Licenčná zmluva - TENDERnet s.r.o. použitie licencie - www.tendernet.sk Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TENDERnet. s.r.o.
360 €
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2/2018 úprava ceny diela Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: MOCOOP spol. s r.o.
8628 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Ing.Peter Miskó pm protect
50 €
Zmluva o dielo uskutočnenie súboru činností týkajúcich sa pozemkových úprav pre účely rozšírenia cintorína Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: TRIGONS s.r.o.
21600 €
Z202118423_Z Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
60562.72 €
21072100014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Slovanet, a.s.
202108233 Nájomná zmluva 8 b.j. - byt č. 1 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Liďák Andrej a manželka Angelika Liďáková
139.26 €
202108232 Nájomná zmluva 8 b.j. - byt č. 5 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Zoltán Geró a manželka Henrieta Geróová
159.1 €
202108231 Nájomná zmluva 8 b.j. - byt č. 8 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Gabriel Bernát a manželka Beáta Bernátová
136.9 €
Generované portálom Uradne.sk