Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 907)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01-2023 Zmluva o prevádzkovaní ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: ECODUC a.s.
600 €
23/17/010/51 Dohoda uzatvorená podľa par. 10 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
0 €
03112023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 2 Bešeňov Odb.: ŠK Bešeňov
Dod.: Obec Bešeňov
4 500 €
Zmluva č. 39/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zneškodnenie Zber, preprava, zneškodnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Brantner Nové Zámky , s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb - protipožiarna ochrana Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: PM protect s.r.o.
70 €
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1112897 dodávka zemného plynu od 1.1.2024 do 31.12.2024 Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Energie2 a.s.,
0 €
Darovacia zmluva uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka Darovacia zmluva - vecný dar,dvojdverová chladiaca skriňa Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Arnold Jančár
1 800 €
32/2023 - Rekonštrukcia vykurovacieho systému OcU a KD Bešeňov Zmluva o dielo - Spracovanie žiadosti o NFP a verejného obstarávania na rekonštr. vykurovacieho syst. OcU a KD Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: RRA NOVOZÁMOCKO
1 380 €
31/2023 - Rozšírenie kapacít v MŠ Bešeňov Zmluva o dielo - Spracovanie žiadosti o NFP a verejného obstarávania na rozšírenie kapacít MŠ Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: RRA NOVOZÁMOCKO
2 890 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - webstránka obce Zmluva o spracúvaní osobných údajov - webstránka obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
0 €
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - webstránka obce Zmluva o dielo a poskytovaní služieb - webstránka obce Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: WEBY GROUP, s.r.o.
0 €
14812023 Zmluva o poskytovaní dotácie Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 029 poskytnutie finančnej podpory pre školu z prostriedkov Eur.soc. fondu - "Podpora pomáhajúcich profesií 3" Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
Kúpna zmluva - Z. Vaszková odpredaj pozemku do vlastníctva kupujúceho Odb.: Zuzana Vaszková
Dod.: Obec Bešeňov
707 €
Nájomná zmluva - nehnuteľnosť, zast. plocha a nádvorie nájom nehnuteľnosti - zast. plocha a nádvorie na vybudovanie zmrzlinového stánku Odb.: Ahmet Abdulai
Dod.: Obec Bešeňov
600 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. 70203/2023 Odvoz a zneškodnenie média - kal z ČOV Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Bešeňov na základe VZN obce Bešeňov č. 1/2011 v roku 2023 ustanovenie pôvodnej zmluvy sa mení a dopĺňa Odb.: ŠK Bešeňov
Dod.: Obec Bešeňov
1 800 €
Príkazná zmluva č. 05/VO/08/2023/PL-KSVO spoločné verejné obstarávanie na dodávku tovaru - zemný plyn Odb.: Obec Bešeňov
Dod.: KOMUNAL SERVIS - VO s.r.o.
300 €
38/2023 Zmluva o nájme hrobového miesta Odb.: Juliana Kollárova
Dod.: Obec Bešeňov
14 €
2072023 Zmluva o zapbepečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: NATUR - PACK, a.s.
Dod.: Obec Bešeňov
0 €
Generované portálom Uradne.sk